Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png7.png
Today48
Yesterday222
This week930
This month4616
Total323417

Who Is Online

3
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:33

Studia wysokich lotów na Politechnice ŚląskiejRozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia na Politechnice Śląskiej! Wystartował System Obsługi Rekrutacji kandydatów na studentów. Młodzieży pragnącej studiować na naszej uczelni polecamy kierunek "transport", który pozwoli na specjalizację w dziedzinie nawigacji powietrznej lub mechaniki i eksploatacji lotniczej. To jedyne w regionie studia wysokich lotów!

 (fot. inż Adrian Łach)

Kwalifikacje absolwenta kierunku studiów TRANSPORT: Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowonaprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego,jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

ZOBACZ "INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ROK AKADEMICKI 2016/2017"

Wśród specjalności tego kierunku są:

nawigacja powietrzna (zobacz przedmioty specjalnościowe) - specjalność ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice-Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: eksploatacji statków powietrznych, zarządzania ruchem lotniczym, podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi, eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych, prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych, inżynierii ruchu statków powietrznych badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej. Polecamy lekturę artykułu "NAWIGACJA POWIETRZNA - w drodze ku przestworzom?" nt. specjalności.

mechanika i eksploatacja lotnicza (zobacz przedmioty specjalnościowe). Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych. W zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi), B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik. Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .

Dron lotnisko4Studia I stopnia

Stacjonarne (S I) ■ czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów ■ uzyskany tytuł – inżynier ■ kryteria przyjęć: ▪ dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 i 2016 r., oraz dla absolwentów techników w 2016 r.: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka ▪ dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny w 2014 r. i w latach wcze- śniejszych, oraz dla absolwentów techników w 2015 r. i w latach wcześniejszych: matematyka (poziom podstawowy) jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony) lub (poziom podstawowy lub rozszerzony) fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka ▪ kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty (patrz tabela na str. 66); pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ I) ■ czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów ■ uzyskany tytuł – inżynier ■ kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne

Studia II stopnia

Stacjonarne (S II) ■ czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry ■ początek zajęć – semestr letni ■ uzyskany tytuł – magister ■ kryteria przyjęć – dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl

Niestacjonarne – tryb zaoczny (NZ II) ■ czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry ■ początek zajęć – semestr zimowy ■ uzyskany tytuł – magister ■ kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne

Wydział Transportu - Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 43 52 (S), 32 603 43 60 (N), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (S I i II, NZ I i II).

Katedra Technologii Lotniczych - Katowice, ul. Krasińskiego 13, tel. 32 603 4058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo KTL am przez 250