Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png6.png
Today47
Yesterday222
This week929
This month4615
Total323416

Who Is Online

2
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:27

Dron lotnisko4W dniu 23 sierpnia 2016 r. opublikowano nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które to wprowadza bardzo istotne zmiany dla operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych znacznie ograniczając możliwości wykonywania lotów osobom bez Świadectwa Kwalifikacji (ŚK). Zobacz treść rozporządzenia - LINK  i treść ustawy Prawo Lotnicze: LINK.

Nowe rozporządzenie redukuje jednoczesnie procedury związane z pozwoleniami na wykonywanie lotów w różnych obszarach dla osób posiadających ŚK. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in.:

- klarowne, osobne przepisy dla lotów rekreacyjnych i komercyjnych (dwa osobne załączniki),

- ograniczenie dla lotów rekreacyjnych w miastach ("R"-kach),

- zakaz latania rekreacyjnego nad urzędami pocztowymi, archiwami i bankami itp.,

- zwiększenie masy startowej bezzałogowych statków powietrznych, na które będzie można uzyskać świadectwo kwalifikacji, z 25 kg do 150 kg,
- konieczność posiadania przez podmioty świadczące usługi lotnicze instrukcji operacyjnej,

SZUKASZ POMOCY W PRZYGOTOWANIU INSTRUKCJI OPERACYJNEJ? NIE WIESZ JAK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ RYZYKA WYMAGANĄ PRZEZ ULC? NAPISZ DO NAS!

- zmiana warunków wykonywania lotów w CTR-ach (związane także z tzw. rozp. SERA C),

- operatorzy wykonujący loty komercyjne będą zwolnieni z uzyskiwania zgody ULC na loty w strefach R nad miastami powyzej 25 tys. mieszkańców,
- wprowadzenie definicji "obserwatora" - osoby wyznaczonej przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową modelu latającego nieuzbrojonym okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej modelu latającego oraz w zapewnieniu bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób zwierząt lub mienia,
- koniecznosć umieszczenia na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego,
- (ważne dla lotów rekreacyjnych) określenie bezpiecznej odległości nie mniejszej niż: 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu, 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora,
[osobne rozporządzenie o świadectwach kwalifikacji - jeszcze niezgłoszone do publikacji w Dz. U.] aby uzyskać świadectwo kwalifikacji, opócz szklenia praktycznego, obowiązkowe będzie odbycie szkolenia teoretycznego w ośrodku szkoleniowym (obecnie nie jest to wymagane).


NOWOŚĆ! Kursy na operatora UAV wg. nowych przepisów! !KLIKNIJ!

Operatorom polecamy bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne "DRONE safety checklist", która krok po kroku wyjasnia, jak przygotować się i bezpiecznie wykonywać loty bezzałgowym statkiem powietrznym. UWAGA!!! Wkrótce aktualizacja pod kątem nowych przepisów!

Oprócz dotychczasowych wymagań, operatorzy dronów będą zobowiązani do posiadania:kamizelki odblaskowej, pachołków oznaczających lądowisko drona.

Wymagania te, choć powiększają listę elementów niezbędnych do profesjpnalnego wykorzystywania dronów mają jednak swoje praktyczne uzasadnienie. Z dotychczaswoych doświadczeń Katedry wynika, że oznaczenie lądowiska dla drona jest szczególnie przydatne w sytuacjach, podczas których do operatora pilotującego dron podchodzą osoby postronne, często małe dzieci z opiekunami, którzy niekoniecznie zdają sobie sprawę z zagrożeń generowanych przez BSP. Bywały sytuacje podczas, których nie mozna było wystartować, gdyż rodzice pozwalali dzieciom podejść i dotknąć drona a informowanie o tym, że jest to niebezpieczne niewiele pomagało. W pełni popieramy wymóg oznakowania lądowiska dla drona. Warto uwzględnić osiadanie gaśnicy - co jest bezpośrednio związane z wykorzystywanymi najczęściej akumulatorami litowo - polimerowymi LiPo, które w sytuacjach awaryjnych palą się i wytwarzają bardzo wysoką temperaturę lub wybuchają (liczne przykłady na YT). 

ODWIEDŹ STRONĘ RPASTEAM.PL