Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png3.png2.png1.png
Today174
Yesterday213
This week834
This month4520
Total323321

Who Is Online

1
Online

czwartek, 22, czerwiec 2017 18:25

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

"ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ"

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Szanowni Państwo! Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej ma zaszczyt zaprosić na drugą edycję MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ - SMT3P". Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (inauguracja), zaś zasadnicze sesje plenarne odbędą się w Zakopanem. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz urzędy odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie. Tegoroczną edycję wzbogaciliśmy o dwie sekcje tematyczne: "DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU" oraz "BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE". TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 15 WRZEŚNIA.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 Organizując Konferencję SMT3P po raz drugi mamy nadzieję związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Wydarzenie jest skierowane zarówno do inżynierów, instruktorów i techników, jaki do prawników, socjologów, lingwistów, psychologów i politologów. Będzie jednocześnie stanowić doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi naukowcami oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi zarządzaniem bezpieczeństwem.

winietaPatronem medialnym jest czasopismo „Komunikacja Publiczna” - kwartalnik o zasięgu ogólnopolskim, obecny na rynku wydawniczym od 2004 roku.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

✈ I. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

 • - problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,
 • - edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce,
 • - strategie bezpieczeństwa w transporcie,
 • - podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.
 •   

✈ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

 • - metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,
 • - stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie,
 • - metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie.
 •   

✈ III. SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

 • - zapobieganie sytuacją kryzysowym,
 • - przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
 • - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • - stany nadzwyczajne w transporcie.
 •   

✈ IV. BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 • - konstrukcja i badania środków transportu,
 • - pojazdy transportu kombinowanego,
 • - użytkowanie i utrzymanie środków transportu,
 • - modelowanie ruchu środków transportu,
 • - certyfikacja i homologacja środków transportu.
 •   

✈ V. POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

 • - polityka bezpieczeństwa sektora transportowego,
 • - polityczne uwarunkowania kształtowania strategii bezpieczeństwa w transporcie,
 • - polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych,
 • - wizja rozwoju sektora transportowego w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych,
 • - bezpieczeństwo transportu w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,
 • - prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej,

   

✈ VI. DYDAKTYKA I EDUKACJA DLA TRANSPORTU

 • - przygotowanie i poziom wiedzy kadry dydaktycznej (instruktorów, nauczycieli, wykładowców) sektora transportowego,
 • - wyzwania w kształceniu przyszłych kadr na potrzeby sektorów transportu,
 • - adekwatność metod i środków nauczania oraz programów szkoleń do wymogów branży,
 •   

 •    ✈ VII. BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

 • - wykorzystanie BSP w sektorze państwowym oraz prywatnym,
 • - projekty międzynarodowe i perspektywy współpracy, finansowanie badań nad BSP,
 • - polskie i zagraniczne doświadczenia w budowie i wykorzystywaniu BSP,

   

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 listopad 2017 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Zakopanem. Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport"/"Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport" (co najmniej 9 punktów zgodnie z wykazem MNiSW). Czasopismo jest indeksowane w: Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), InfoBase Index, Cambridge University Libraries, CeON Repository, Academic Resource Index ResearchBib, Chicago University Library, Columbia University Libraries, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), BazTech, INDEX COPERNICUS, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). ZOBACZ Informacje dla Autorów (zasady i procedury).

FB SMT3P

Koszt uczestnictwa w 3-dniowej konferencji wynosi 1650 PLN od osoby. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i noclegów, koszty wyżywienia, obsługę konferencji, przejazd między miejscami konferencji, oraz imprezy towarzyszące (pokazy, wystawy sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). Osoby chcące uczestniczyć tylko w jednym wybranym dniu konferencji proszone są o przesłanie stosownego e-maila. Opłatę należy wnieść na konto:

 • Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056
 • z dopiskiem Konferencja RT4/SMT3P/Imię i Nazwisko uczestnika.

  • TERMINY:
   • 15.09.2017 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń (z aktualnym adresem e-mail) i streszczeń referatów (w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2 strony,
   • 15.09.2017 r. - wniesienie pełnej opłaty 1650 PLN od osoby, dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł. Komitet Naukowy, trzecia i kolejne osoby zgłoszone z tej samej jednostki oraz doktoranci opłata 1500 zł.
    • 30.09.2017 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (zgodnie ze wzorem), w języku angielskim, wniesienie pełnej opłaty.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 22.10.2017 r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci wypełnionej karty uczestnictwa należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • KOMITET HONOROWY
 • JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Przewodniczący Zarządu KZK GOP
  • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
 • Prezes AIRCOM
 • Prezes Polskiego Klubu Lotniczego
 • Prezes Aeroklubu Polskiego
  •  
 • KOMITET NAUKOWY
  • Arkadiusz Mężyk - JM Rektor Politechniki Śląskiej

   Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska

   Rafał Burdzik  – Politechnika Śląska

   Katarzyna Chruzik (sekretarz) – Politechnika Śląska

   Piotr Czech – Politechnika Śląska

   Andrzej Fellner (przewodniczący) - Politechnika Śląska

   Piotr Folęga  – Politechnika Śląska

   Adam Frankowski- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

   Jan Gruszecki - Politechnika Rzeszowska

   Marianna Jacyna- Politechnika Warszawska

   Henryk Jafernik – Politechnika Śląska

   Adam Kadziński – Politechnika Poznańska

   Andrzej Karbownik - Politechnika Śląska

   Robert Konieczka - Politechnika Śląska

   Jarosław Kozuba - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

   Andrzej Krzyszkowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

   Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska

   Jan Pila - Technical University of Košice

   Adrian Siadkowski – Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej

   Aleksander Sładkowski  – Politechnika Śląska

   Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska

   Dariusz Skrzypiński – Uniwersytet Wrocławski

   Andrzej Stateczny - Akademia Morska w Szczecinie

   Wojciech Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie

   Janusz Śledziński – Politechnika Warszawska

   Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego

   Andrzej Świątoniowski -  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

   Franciszek Tomaszewski – Politechnika Poznańska

   Tomasz Trawiński – Politechnika Śląska

   Rudolf Volner – Let’s Fly s.r.o.

   Przemysław Żukiewicz – Uniwersytet Wrocławski

   Józef Żurek  – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

   Ryszard Krystek - Instytut Transportu Samochodowego

 •  KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Henryk Jafernik (przewodniczący) - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Wsch.
 • Radosław Fellner (sekretarz) - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Śr.-Wsch.
 • Marta Jackowska - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Śr.-Wsch. Sylwia Łysiak - Katedra Technologii Lotniczych
 • Mariusz Osowski - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Piotr Uchroński - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 

rodzajetransportup

Źródła zdjęć (CC BY-SA 3.0): Adam Jones, thisisbossi, englandhighway/pixabay.com; Milo Maneo/freeimages.com (Content License), ESAsmt3p

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)" dobiegła końca! Dziękujemy gościom, uczestnikom, sponsorom, patronom, partnerom i organizatorom za wspaniałą atmosferę, ciekawe prezentacje i dyskusje. Liczymy, że po tej konferencji i wymianie doświadczeń współpraca między specjalistami z różnych dziedzin transportu zyska nowy wymiar i zaowocuje wspólnymi projektami, artykułami, dalszymi spotkaniami. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z wydarzenia. O wydarzeniu napisał portal aviation24.pl.

Konferencja była wielkim sukcesem, o czym świadczą wypowiedzi uczestników: "Super poziom i organizacja", "Konferencja była świetna. Uważam (...), że powinniście być z siebie bardzo dumni", "druga najlepsza konferencja, na jakiej byłem" (profesor).

 Poniżej zamieszczamy zdjęcia z wydarzenia:

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem I Konferencji ‪‎SMT3P‬ prezentujemy Ramowy Program Konferencji. Informujemy równocześnie, że z powodu zmiany profilu wydawnictwa i chęci utrzymania 9-punktowej oceny wszystkie artykułu zgłoszone na Konferencje muszą zostać opublikowane w języku angielskim. Prosimy więc o przetłumaczenie przesłanego do Nas artykułu na język angielski i ponowne odesłanie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 września 2016 r. Niestety ten nowy wymóg jest niemożliwy do ominięcia. W związku z przejazdem z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach do Ustronia prosimy o zadeklarowanie chęci przejazdu autokarem, lub rezerwacji miejsca na parkingu lotniskowym (w przypadku przyjazdu samochodem). W takim przypadku poprosimy Państwa o dodatkowe dane związane z bezpłatnym wjazdem na teren lotniska. Prosimy o przesłanie tych informacji do dnia 25 lipca. Pragniemy również przypomnieć o upływającym terminie wniesienia opłaty konferencyjnej. W związku z obowiązkiem pokrycia stałych opłat związanych z Konferencją zwracamy się z prośba o weryfikację przelewu.

Dla naszych uczestników mamy specjalną atrakcję - darmowy 14-dniowy dostęp do lotniczego portalu informacyjnego ch_aviation. Specjalny link zostanie podany podczas rejestracji na konferencji.

ch-aviation will boost your airline intelligence in the world’s fastest growing markets - provide you with the most extensive and up to date airline knowledge base in the world covering airlines, aircraft, ownership information, schedules, airports, senior airline management contacts, capacities and PSS.

! POBIERZ PROGRAM RAMOWY !

! POBIERZ KOMUNIKAT NR5 i KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ!

Program ramowy

ch_aviation

Patronat medialny

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Przypominamy, że w dniach 28-30 września 2016 odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P) oraz I Studencka Sesja Naukowa. Zapraszamy! Wydarzenie ma miejsce w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Ustroniu. Przedstawiamy program konferencji.

Konferencja rozpocznie się o godz. 11:20 w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice od wygłoszenia referatów inauguracyjnych zaproszonych gości. Po godz. 14 nastąpi uroczyste podpisanie umów o współpracy. Obrady drugiego i trzeciego dnia konferencji odbędą się w Hotelu Diament w Ustroniu.

Uprzejmie informujemy, że wystąpienia i prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI !

Sponsorami wydarzenia są:

Sponsorzy

Patronat medialny

Dla naszych uczestników mamy specjalną atrakcję - darmowy 14-dniowy dostęp do lotniczego portalu informacyjnego ch_aviation. Specjalny link zostanie podany podczas rejestracji na konferencji.

Podkategorie