Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png3.png2.png1.png
Today174
Yesterday213
This week834
This month4520
Total323321

Who Is Online

1
Online

czwartek, 22, czerwiec 2017 18:29


konferencja

 

Kierownik Katedry Technologii Lotniczych dr hab. Andrzej Fellner uczestniczył w konferencji dla Przedstawicieli Portów Lotniczych, która odbyła się 18 listopada 2015 r. w Warszawie. Konferencja lotniskowa miała na celu skonsolidowanie środowiska lotniczego w celu realizacji projektów z programu SESAR (Single European Sky ATM Research).

Na początku konferencji przedstawiono Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, którego celem jest opracowanie szczegółowych założeń i warunków realizacji projektów w ramach programu SESAR, pozyskanie finansowania wniosków złożonych w ramach Projektów oraz opracowanie i realizacja przez Konsorcjum innych wniosków dotyczących Projektów finansowanych z funduszy krajowych oraz międzynarodowych.

Politechnika Śląska wystąpiła jako członek Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego (prezentacja), gdyż nasza uczelnia to:

✈ Największa na Śląsku i jedna z największych uczelni technicznych w Polsce, z ponad 60-letnią tradycją sukcesów w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju oraz ścisłej współpracy z sektorem przemysłowym. Reagując na zapotrzebowania rynku pracy na licencjonowanych specjalistów w niszowym obszarze nawigacji powietrznej, spowodowanego dynamiką rozwoju lotnictwa, powołała pod patronatem Ministra Transportu w 2007r. międzywydziałowe „Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej”. Padło wtedy stwierdzenie, że ministerstwo będzie wspierać działania Centrum jako jeden z ważnych elementów realizacji, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 86/2007 „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”. Wiodącą rolę w tej instytucji pełni Rada Programowo-Naukowa w składzie: Prezes ULC, Prezes PAŻP/przedstawiciel, Prezes GTL S.A., Rektor Politechniki Śląskiej. 

✈ Ściśle współpracując z PAŻP, wyspecjalizowała się w nawigacji RNAV GNSS, PBN, uczestnicząc w trzech istotnych projektach międzynarodowych finansowanych z Programów Ramowych: EGNOS APV MIELEC, HEDGE, SHERPA, w wyniku których opracowano dla lotnisk i wprowadzono 21 procedur RNAV GNSS w AIP Polska, opracowano PBN Polska oraz dokumenty:
EGNOS Poland market analysis, Polish National Scenario Report, National Implementation Plan (Poland).

✈ Jest przygotowana do kompleksowego prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie implementacji nowoczesnych technik i technologii (szczególnie satelitarnych, kompozytowych), udzielania doradztwa technicznego, wykonywania ekspertyz, opinii naukowych. 

✈ W oparciu o Wydział Transportu i Katedrę Technologii Lotniczych prowadzi badania w dziedzinie implementacji technik satelitarnych w transporcie, nawigacji RNAV, PBN, GNSS, MLAT, ADS-B w procedurach lotniczych i ATM, opracowywaniem „Safety Case” i „Business Case”, integracji metod analizy ryzyka między różnymi środkami transportu.

Kierownik Katedry Technologii Lotniczych dr hab. inż. nawig.  Andrzej Fellner przedstawił prezentację pt. „Techniki i technologie satelitarne dla regionalnych lotnisk”.