Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png7.png
Today48
Yesterday222
This week930
This month4616
Total323417

Who Is Online

3
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:33

ulcW dniu 11 marca odbyło się organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z planowanymi zmianami w przepisach w obszarze lotnictwa bezzałogowego. W seminarium wzięli aktywny udział członkowie "Sky Team RPAS" przy Katedrze Technologii Lotniczych oraz członkowie Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej.

Seminarium dedykowane było wszystkim osobom zainteresowanym problematyką wykonywania lotów UAV oraz szkoleniami, egzaminowaniem i licencjonowaniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych. W seminarium odbywającym się na auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie wzięło udział kilkaset operatorów UAV, przedstawicieli firm lotniczych, naukowców i entuzjastów. Aktywny udział w seminarium wzięli przedstawiciele "Sky Team RPAS" oraz członkowie Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej.

Seminarium otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski - członek Rady Naukowo-Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej (CKKLC). Prezes ULC podziękował za liczne przybycie i podkreślił, że przepisy zmieniane są dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem lotniczym. Wskazał, że Polska jako jeden z niewielu Państw ma dobrze funkcjonujące przepisy, które pozwalają na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych.

POBIERZ PREZENTACJĘ Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce - aktualny stan prawny

Jako kolejny głos zabrał Paweł Szymański, specjalista Urzędu Lotnictwa Cywilnego z zakresu bezzałogowych statków powietrznych. Wyjaśnił, że seminarium ma na celu przybliżenie obecnych przepisów i wskazanie zmian, które nastąpią w najbliższym czasie ze względu na dwa nowelizowane rozporządzenia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. W pierwszej prezentacji zostały przedstawione aktualne zasady wykonywania lotów na podstawie ustawy prawo lotnicze oraz rozporządzeń wykonawczych. Pan Szymański wskazał różnice w podejściu do kwestii zasięgu wzroku w Polsce i np. Wielkiej Brytanii, wskazując, że polskie podejście jest zgodne z definicją ICAO. Dodał, że ocena zasięgu wzroku zależy od wielu czynników – pogody, umiejętności operatora i używanego sprzętu. Podkreślił, że to na operatorze ciąży konieczność zapewnienia bezpieczeństwa – nie tylko w przestrzeni powietrznej, ale również bezpieczeństwa osób i mienia na ziemi. Zostały pokazane przykładowe filmy kolizji z ptakami, w celu zobrazowania jaki może być efekt zderzenia samolotu załogowego z dronem. Podkreślono, że nowoczesne bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na nowe możliwości, które mogą generować nowe zagrożenia (obecnie nawet tańsze urządzenia mogą latać wysoko i poza zasięgiem wzroku operatora). W dalszych prezentacjach przedstawione zostały zasady wykonywania lotów w podziale na loty rekreacyjne i sportowe oraz te wymagające posiadania świadectwa kwalifikacji. Następnie przedstawiono sposób uzyskiwania uprawnień do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Uczestnicy zostali poinformowani o publikacji programów szkolenia i biuletynu na stronie internetowej ULC. Poinformowano również, że aktualnie liczba wydanych świadectw kwalifikacji przez Prezesa ULC wynosi 2235, a liczba zarejestrowanych podmiotów szkolących w Polsce wynosi 23. Po prezentacji nadszedł czas dyskusję. Padły ważne pytania:

 

Przedstawiciel CKKLC wyraził w imieniu zespołu gotowość do współpracy z ULC i pomoc w opracowaniu tego typu podręczników. ULC wyraził zainteresowanie tą inicjatywą.

ZOBACZ TEŻ FILMY KATEDRY TECHNOLOGII LOTNICZYCH POŚWIĘCONE UAV!

Następnie swoją prezentację przedstawił Pan Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przedstawił sposoby zgłaszania wykonywania lotów w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) w celu uzyskania warunków wykonywania lotów. Wskazał, że rozpatrywanie wniosku w PAŻP wynosi 3 dni, wskazał również, że w celu wykonywania lotów w Rejonie Ograniczeń Lotów (ROL48) ustalonym nad centrum Warszawy, obowiązuje konieczność przesłania wniosku do Biura Ochrony Rządu minimalnie w terminie 5 dni przed terminem wykonania lotu. Dodał, że zgoda w ROL może być wydana jedynie dla posiadaczy świadectw kwalifikacji. Wskazał również na narzędzia dostępne na stronie PAŻP konieczne do sprawdzania stref przestrzeni powietrznej – mapy stref oraz Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUO), który pokazuje zajętość stref, wysokości i godziny ich zajętości. Wskazał, że potrzeba uzyskiwania zgody na loty w przestrzeni ograniczonej (tzw. strefach R) zostanie zniesiona nowymi przepisami. Podał również statystyki dotyczące zgłoszeń lotów w CTR. W 2014 roku takich zgłoszeń było 970, w 2015 już ponad 2,2 tys. zgłoszeń.

Następnie zostały przedstawione zmiany do rozporządzeń, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie rozsądnego rozwoju branży. Zostały przedstawione najważniejsze zmiany w tzw. rozporządzeniu wyłączającym. Planowane jest między innymi zwiększenie masy startowej statków powietrznych podlegających rozporządzeniu z 25 kg do 150 kg. Wskazał na umieszczenie w rozporządzeniu zasad szczególnej ostrożności i zakazu zakłócania porządku publicznego. Podkreślił, że to branża musi uzyskać zaufanie społeczne. Jedną z nowości w przepisach jest wyłączenie od zasad dotyczących innych bezzałogowych statków powietrznych, tych ważących do 600 g. Każdy UAV‬ będzie musiał posiadać tabliczkę znamionową z nazwą właściciela. Przewodniczący Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej inż. Adrian Łach zapytał m.in. o kierunek prac ULC w kwestii ogólnokrajowego systemu rejestracji i identyfikacji UAV (także we współpracy z ośrodkami zewnętrznymi), sprawowania nadzoru nad UAV

W nowych rozporzadzeniach pominięto propozycje przedstawione w ubiegłym roku przez EASA dotyczące 3 kategorii ryzyka operacji czy ochrony prywatności.

POBIERZ PREZENTACJĘ Nowe przepisy UAV

POBIERZ PREZENTACJĘ Zmiany w przepisach krajowych

ZOBACZ TEŻ:

✈ Testy drona KTL dla Policji (ZDJĘCIE)

✈ Dron KTL w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (ZDJĘCIA+FILM)

✈ Studenci i pracownicy KTL testują drony... (FILM)

✈ Katedra Technologii Lotniczych od dziś ma własnego drona! (ZDJĘCIA)

  • KTLdron1
  • KTLdron2
  • KTLdron3
  • KTLdron4
  • KTLdron5
  • KTLdron6

Simple Image Gallery Extended

ulotka drony3

Wiadomość opracowano na podstawie: http://www.ulc.gov.pl