Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png7.png
Today48
Yesterday222
This week930
This month4616
Total323417

Who Is Online

3
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:29

W "Zeszytach Naukowych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej - Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport" ukazały się artykuły pracowników Katedry Technologii Lotniczych. Wszystkie artykuły można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol94.html

 

Artykuły pochodzą z konferencji "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)”.  W Zeszycie nr 94 znalazły się następujące artykuły:

- Tomasz BALCERZAK: A "just culture"? Conflicts of interest in the investigation of aviation accidents,

- Katarzyna CHRUZIK, Karolina WIŚNIEWSKA, Radosław FELLNER: Analysis of internal sources of hazards in civil air operations,

- Robert KONIECZKA: How to secure basic evidence after an aviation accident.

Wszystkie artykuły można pobrać ze strony http://sjsutst.polsl.pl/sjsutst_vol94.html.


 

okladkaW najnowszym numerze czasopisma "Komunikacja Publiczna" (1/2017) KZK GOP ukazały się artykuły pracowników i współpracowników Katesdry Technologii Lotniczych: "Ocena ryzyka operacyjnego w transporcie publicznym" Katarzyna Chruzik strony: 22-28,  "Czynnik ludzki - integralna część systemu bezpieczeństwa lotniska" Piotr Uchroński strony: 29-34, "Fałszowanie biletów komunikacji miejskiej" Radosław Fellner strony: 14-21. Ukazał się także wywiad z pracownikiem KTL Eugeniuszem Piechoczkiem z firmy śmigłowcowej AIRCOM.

 

Radosław Fellner w artykule „Fałszowanie biletów. Przyczynek do dyskusji" przenalizował dane dotyczące tego procederu udostępnione przez organizatorów komunikacji wybranych największych miast Polski. Jak zaznacza autor, do tej pory problematyka fałszowania i zabezpieczania biletów nie była podejmowana w polskiej literaturze naukowej, a tekst być może będzie stanowił przyczynek do szerszej dyskusji. Kolejne teksty dotyczą szeroko pojętego pojęcia bezpieczeństwa w transporcie i procedur go dotyczących. O sposobach oceny ryzyka operacyjnego w transporcie publicznym pisze dr hab. Katarzyna Chruzik, natomiast dr Piotr Uchroński analizuje rolę czynnika ludzkiego jako integralnej części systemu bezpieczeństwa lotniska. Do tej tematyki nawiązuje również w wywiadzie udzielonym „Komunikacji Publicznej" Eugeniusz Piechoczek. Jak mówi, dziś w portach otniczych obowiązują bardzo sformalizowane zasady dotyczące bezpieczeństwa i inne gałęzie transportu mogą skorzystać z ich doświadczeń. Oddajemy w Państwa ręce ten numer „Komunikacji Publicznej" z nadzieją, że będzie inspirującą lekturą.

Cały numer czasopisma można przeczytać na stronie https://tinyurl.com/m7v6jga 


Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN.Na rynku wydawniczym ukazała się książka "Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN" autorstwa FELLNER A., FELLNER R., JAFERNIK H. Celem opracowania jest wyjaśnienie i przybliżenie Czytelnikowi w sposób możliwie kompletny, spójny i uporządkowany procedur, przepisów oraz podstaw wiedzy potrzebnej do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (Instrumental Flight Rules - IFR). Prezentując problematykę wykonywania lotów IFR scharakteryzowaliśmy odbywającą się w transporcie lotniczym transformację – dotyczącą implementacji nawigacji obszarowej opartej na wymaganiach charakterystyk (Performance Based Navigation - PBN), która wprowadza istotne zmiany podczas wykonywania lotów (VFR, IFR).

Książkę można nabyć w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej oraz współpracujących z nią księgarniach http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/Wykonywanie-lotow-IFR-i-podejsc-wedlug-PBN;s,karta,id,1760

MeteorologiaZapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką pt. "Meteorologia w transporcie" autorstwa JAFERNIK H., FELLNER A., FELLNER R. Opracowanie składa się z 3 części. Pierwsza (rozdziały 1-17) jest poświęcona meteorologicznym warunkowym wykonywania lotów. Zawarto w niej odstawowe definicje. Druga część (rozdziały 18-23) zawiera charakterystykę meteorologicznych warunków lotu. W trzeciej części (rozdziały 24-29) dokonano oceny meteorologicznych warunków lotu na podstawie wtórnej analizy map synoptycznych. Każdy rozdział wieńczą zamiast podsumowania proste pytania i problemy sprawdzające wiedzę i zrozumienie przedstawionego materiału. Ostatnią, czwartą część poświęcono zadaniom i ćwiczeniom.

 

Książkę będzie można nabyć wkrótce w księgarni Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Ze wstępu:

Zależność działań różnych gałęzi transportu” drogowego, szynowego, lotniczego czy morskiego od pogody jest ogólnie znana. Wiadome jest, że mgły, silne opady, burze, turbulencje, oblodzenie, niskie chmury są ciągle zjawiskami atmosferycznymi, które utrudniają i w wysokim stopniu komplikują technikę kierowania autem, sterowania statkiem morskim lub pilotowania statkiem powietrznym. Pogoda niekiedy uniemożliwia wykonywanie operacji transportowych, a także realizację niektórych zadań związanych z przemieszczaniem osób, towarów czy zwierząt. Zmusza często do zmiany czasu rozpoczęcia plano¬wanych zadań. Występujące w rejonie warunki atmosferyczne determinują decyzje dowódców, dotyczące na przykład wysokości lotu, ugrupowania bojowego, sposobu ataku celu, a także rodzaju możliwych do użycia środków ¬rażenia. Pogoda może pozytywnie lub negatywnie oddziaływać na bezpieczeń¬stwo, rytmiczność, a także efekty ekonomiczne szkolenia lotniczego. Jest więc ważnym elementem operacyjno-taktycznej sytuacji powietrznej. Realizacja zadań lotniczych przebiegać będzie pomyślniej, jeżeli dowódca decydujący o locie, a także załoga statku powietrznego mieć będą dokładne informacje o stanie i przewidywanych zmianach pogody w rejonie bazowania i na trasach lotu, a także w okolicy celu. Muszą oni także zdawać sobie sprawę z wpływu stanu atmosfery na lot statku powietrznego i planowane zadania lotnicze. Rzeczą naturalną jest, że lotnik najlepiej zorientuje się w sytuacji meteorologicznej przed wykonaniem zadań w powietrzu, jeżeli samodzielnie dokona analizy informacji o warunkach atmosferycznych, na podstawie map pogody i dokona ich lotniczej interpretacji. W czasie lotu zaś pilot spotykając się z takim czy innym zjawiskiem pogody oceni jego znaczenie i wybierze optymalne rozwiązanie, jeżeli będzie znał przyczyny powstania tego zjawiska i rozpatrywał je nie w sposób odosobniony, lecz w związku z ogólną sytuacją meteorologiczną, z którą zapoznał się przed lotem. Istotne dla skutecznego działania lotnictwa są więc umiejętności personelu latającego w sferze analizy i oceny meteorologicznych warunków lotów, zarówno prowadzonej na podstawie map synoptycznych, jak też obserwacji i orientowaniu się w pogodzie z zewnętrznych jej oznak, przede wszystkim z zachmurzenia.

1Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu "Application GNSS in air navigation" autorstwa kierownika KTL dr hab. nawig. Andrzeja Fellnera. Artykuł zawiera informację o implementacji technik satelitarnych w polskim lotnictwie. Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL i GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym dla Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie "Space research in Poland - report to COSPAR" Polskej Agencji Kosmicznej.

Cały artykuł można pobrać klikając na TEN LINK.

Opracowanie „SPACE RESEARCH IN POLAND Report to COSPAR 2016” jest podzielone na 5 zasadniczych części: 1 - SATELLITE GEODESY, 2- REMOTE SENSING, 3 - SPACE PHYSIS, 4 – ASTRONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES, 5 – LAW AND THE POLITICS.