Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png3.png2.png1.png
Today174
Yesterday213
This week834
This month4520
Total323321

Who Is Online

1
Online

czwartek, 22, czerwiec 2017 18:24

inzynieriaNa rynku wydawniczym ukazała się najnowsza książka dr inż. Katarzyny Chruzik pt. "Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie". Celem publikacji jest przedstawienie i popularyzacja podstawowych pojęć związanych z inżynierią bezpieczeństwa, stosowanych w transporcie metod zarządzania bezpieczeństwem i metod zarządzania ryzykiem, metod w zakresie oceny zagrożeń oraz metodyki w zakresie naruszenia i niedopełnienia obowiązków w bezpieczeństwie transportu. Opracowanie skierowane jest do grona pracowników naukowych i studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa transportu, pracowników firm transportowych wdrażających nowe wymagania systemowego podejścia do bezpieczeństwa oraz pracowników firm zajmujących się zarządzaniem ryzykiem i projektujących systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Zobacz spis treści.

Ze wstępu:

Inżynieria bezpieczeństwa wyrasta z potrzeby rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom oddziaływującym na społeczeństwo, środowisko naturalne i dobra cywilizacji oraz chronienia wąsko wyspecjalizowanych grup zawodowych o wysokich umiejętnościach (w tym operatorów środków transportu). Stała się w ciągu ostatnich lat samodzielną dyscypliną nauki. Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ograniczył się oczywiście do energetyki jądrowej oraz astronautyki i obejmuje obecnie praktycznie wszystkie obszary techniki w tym transport. Wśród tych obszarów należy po energetyce jądrowej i astronautyce przede wszystkim wymienić przemysł chemiczny, transport (od lotnictwa po transport drogowy), przemysł wydobywczy, energetykę konwencjonalną, budownictwo itd. Zarządzanie bezpieczeństwem stało się obecnie jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez operatorów transportowych do utrzymywania i zwiększania poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług. Proces ten od fazy projektowania (poprzez produkcję, użytkowanie, utrzymanie) do zakończenia procesu głównego (charakterystycznego dla danego podmiotu) wykorzystywany jest przez wszystkich przedstawicieli branży transportowej i wynika z wdrożenia wymagań prawnych i zaleceń mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu. Obowiązek zarządzania ryzykiem obejmuje obecnie wszystkie podmioty zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w prowadzenie ruchu lotniczego, kolejowego i morskiego (przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, producenci wyrobów). Proces ten staje się więc działaniem globalnym w branży transportowej tworząc zintegrowany system oddziaływania pomiędzy nimi. Najogólniej zarządzanie zobrazować można jako system wzajemnie powiązanych działań i decyzji, mających na celu integrację i koordynację procesów w organizacji przy współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Celem zarządzania jest więc poprawa sprawności, skuteczności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku zarządzania ryzykiem wynikającym z procesów transportowych poprawa bezpieczeństwa przewozów.

 • ISBN: 978-83-7880-345-4
 • liczba stron: 122
  format: B5
  oprawa: miękka
  rok wydania: 2016
  wydanie: I

Publikację można nabyć w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce "Publikacje KTL: Monografie i artykuły" oraz wybranymi publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ("Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" można nabyć w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego oraz otrzymać pocztą). Okładki wybranych książek przedstawiamy poniżej:

 • Aircraft_system
 • IFR
 • Leksykon
 • Meteorologia
 • NAWIGACJAPOWIETRZNA
 • Okl_AERONAUTICAL2
 • Prawo_i_procedury
 • aircraft_airframe
 • frazeologia
 • frazeologia_z_akronimami
 • inzynieria
 • suwaki_lotnicze
 • wybrane_zagagdnienia
 • zarządzanie_bezpieczeństwem

Simple Image Gallery Extended