Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png3.png2.png1.png
Today174
Yesterday213
This week834
This month4520
Total323321

Who Is Online

1
Online

czwartek, 22, czerwiec 2017 18:31

1Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu "Application GNSS in air navigation" autorstwa kierownika KTL dr hab. nawig. Andrzeja Fellnera. Artykuł zawiera informację o implementacji technik satelitarnych w polskim lotnictwie. Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL i GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym dla Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie "Space research in Poland - report to COSPAR" Polskej Agencji Kosmicznej.

Cały artykuł można pobrać klikając na TEN LINK.

Opracowanie „SPACE RESEARCH IN POLAND Report to COSPAR 2016” jest podzielone na 5 zasadniczych części: 1 - SATELLITE GEODESY, 2- REMOTE SENSING, 3 - SPACE PHYSIS, 4 – ASTRONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES, 5 – LAW AND THE POLITICS.

W części pierwszej „Geodezja satelitarna” opracowanej przez prof. Sanisława Schillaka i prof. Mariusza Figurskiego, podano we wstępie, że stanowi ona „Polish National Report on Satellite Geodesy”. Jest jednocześnie sprawozdaniem z prac nad zaawansowaniem implementacji kosmicznych technik w Polsce w latach 2014 do 2015. W formie raportu prezentuje osiągnięcia i działalność polskich instytucji w dziedzinie geodezji i nawigacji satelitarnej, koncentrując się na zasadniczych problemach: - globalne i regionalne pomiary GPS i SLR w ramach: IGS (International GNSS Service), International Laser Ranging Service (ILRS), International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), European Reference Frame Permanent Network (EPN); - Polish geodetic permanent network – ASG – EUPOS; - modelowanie jonosfery i troposfery; - praktyczne wykorzystanie metod satelitarnych w regionalnych geodezyjnych zastosowaniach; - geodynamicznych badaniach; - metrologicznej kontroli aparatury globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS); - wykorzystanie grawimetrycznych misji satelitarnych; - zastosowanie GNSS w lądowej, ,morskiej i powietrznej nawigacji; - synchronizacji czasu w systemie Galileo; - zastosowanie systemu GLONASS w geodezyjnych i nawigacyjnych badaniach W dokumencie stwierdzono, że działalność w tym zakresie prowadziły w Polsce następujące ośrodki badawcze Centre of Applied Geomatics (CAG), Military University of Technology (MUT); - Department of Astronomy and Geodynamic, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Satellite Geodesy and Navigation University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Planetary Geodesy, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences (SRC PAS) in Warsaw; - Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Geomatics, University of Science and Technology - AGH in Cracow; - Faculty of Navigation, Gdynia Maritime University; - Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw (IGiK); - Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Warsaw University of Technology (WUT); - Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences; - Naval Academy in Gdynia; - Maritime University in Szczecin; - Polish Air Force Academy in Deblin; - Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe Silesian University of Technology/Polish Air Navigation Agency in Warsaw. Z wymienionych ośrodków naukowo badawczych na str. 24- 28 zawarte jest sprawozdanie z prowadzonych wspólnie badań naukowych (Centrum i PAŻP) pt. „Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in air navigation”.


4Od 2008 r. do chwili obecnej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej realizuje wspólnie z Polska Agencją Żeglugi Powietrznej, zrealizowało trzy zasadnicze projekty naukowo – badawcze: EGNOS APV Mielec, HEDGE, SHERPA oraz krajowy PR-42. Wszystkie związane były z realizacją PBN ICAO a szczególnie implementacją technik satelitarnych w polskim lotnictwie (wykonywanie podejść RNAV GNSS dla polskich lotnisk). Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL, GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym przez Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie. Zadaniem Komitetu, powołanego w 1958 roku przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU), jest międzynarodowa promocja, koordynacja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu badań związanych z przestrzenią kosmiczna. Aktualnie w pracach COSPAR, podzielonego na osiem komisji naukowych, uczestniczą 44 państwa. Polska przystąpiła w 1960r. Zasadniczo Komitet zbiera się co dwa lata na General Assemblies. Jednak w tym roku z powodu zamachu stanu nie odbyło się zebranie w Stambule (Turcja) a następne jest planowane w 2018 w Pasadenie (USA). Natomiast Międzynarodowa Rada Nauki - ICSU (ang. International Council for Science) to pozarządowa organizacja, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki. Obecnie zrzesza 120 krajowych organizacji naukowych oraz 31 międzynarodowych unii naukowych. Polskę reprezentuje Polska Akademia Nauk (PAN).