Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png3.png2.png1.png
Today174
Yesterday213
This week834
This month4520
Total323321

Who Is Online

1
Online

czwartek, 22, czerwiec 2017 18:30

Z okazji 10-lecia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na nowym budynku szkolno-administracyjnym Agencji, odsłonięta została tablica poświęcona wiceministrowi transportu Eugeniuszowi Wróblowi - współtwórcy ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Odsłonięcia dokonała żona wiceministra Pani Lidia Wróbel wraz z towarzyszącymi jej córkami.

Eugeniusz Wróbel był inicjatorem powstania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej, którego Rady Naukowo-Programowej był Przewodniczącym.

Więcej na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.


 

ncbr logo z czerwonym napisemUchwałą Nr 195/2016 Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze "bezpieczeństwa i obronności państwa" z dnia 13 października 2016 r. kierownik Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej Andrzej Fellner został powołany do Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie dla obszaru tematycznego "cyberobrona - technologie informacyjne i sieciowe".

Na podstawie wyników oceny eksperta lub zespołu ekspertów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może przyznać, wstrzymać lub zmniejszyć finansowanie projektów.


Logo KTL am przez 250Kiedy rozpoczyna się sesja, a kiedy ferie zimowe? Które dni będą wolne od zajęć dydaktycznych? Specjalnie dla pracowników Katedry Technologii Lotniczych oraz studentów przedstawiamy plan organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Śląskiej.

Rok akademicki trwa do 30 września 2017 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:

  • – zajęcia programowe 01.10.2016 r. (tydzień nieparzysty) – 25.01.2017 r.
  • w dniu 23.01.2017 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego w dniu 25.01.2017 r. (środa, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego
  • – wakacje zimowe 24.12.2016 r. – 01.01.2017 r.
  • – sesja egzaminacyjna zimowa 26.01.2017 r. – 12.02.2017 r.

b) przerwa międzysemestralna 13.02.2017 r. – 19.02.2017 r.

  • Termin zaliczenia semestru 28.02.2017 r.

c) semestr letni, w tym:

fusionOd 1 listopada 2016 r., pracownik Katedry Technologii Lotniczych dr inż. Tomasz Balcerzak został ekspertem Rady Nauki i Technologii pod auspicjami rządu Malty dla realizacji naukowo-badawczo-komercyjnego programu FUSION.

Głównym celem jest zapewnienie wsparcia doradczego dla Rady Nauki i Technologii Malty w systematycznej i obiektywnej ocenie naukowo-technicznej zgłaszanych propozycji dla dwóch projektów: "Programu komercjalizacji-Voucher" i „Programu rozwoju technologii”, które trwają od 2014 do 2020 roku.

Przedmiotem analizy doradczej jest:
- ustalenie znaczenia i realizacji założonych przez Radę celów,
- przydatności proponowanych projektów, ich skuteczności oraz oddziaływania i trwałości,
- zapewnienie, że dotowane środki publiczne są wykorzystywane dla wprowadzania korzystnych zmian oraz ulepszeń, a także stwarzają możliwości wsparcia kapitałowego dla lokalnych naukowców oraz przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych projektów, które spełniają określone wymagania współczesnego rynku,
- zapewnienie, że dotowane środki publiczne są wykorzystywane na poprawę jakości życia i wzrost gospodarczy.

Szczegóły projektu można poznać na stronie http://www.mcst.gov.mt/R_A_I/Fusion.aspx


Bobrowniki dronKatedra Technologii Lotniczych oraz zespół "RPAS TEAM" Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej wzięli udział w V Śląsko-Zagłębiowskim Pikniku Modelarskim w Bobrownikach. Podczas wydarzenia zawarto porozumienie między KTL a Sportowym Klubem Modelarskim Bobrowniki, na mocy którego na potrzeby szkoleń studenci i pracownicy Katedry mogą bezpłatnie korzystać z lotniska.

V Śląsko-Zagłębiowski Piknik Modelarski rozpoczął się po godz. 10 od pokazu mistrzowskiego pilotażu i możliwości drona Katedry Technologii Lotniczych. Pokrótce przedstawiono najważniejsze akcje i wydarzenia, w których dron i zespół RPAS TEAM brał udział oraz dokonania przedstawicieli KTL. Uczestników pikniku zaproszono przy tym na kurs dronowy organizowany przez KTL (zapisy trwają!!!).

O godz. 12 odbył się skierowany do najmłodszych uczestników pikniku specjalny konkurs dronowy. Najlepszych zawodników nagrodzono publikacjami "błękitnej serii lotniczej KTL" oraz okolicznościowymi dyplomami.